beyond1111

Alla våra sticklingar som är Importerade från länder utanför EU , har PC ( phytosanitary certificate ) ifrån landet de är importerade ifrån, Sticklingarna är även inspekterade och godkända av Jordbruksverkets växtkontrollant vid Tullen när de anländer till Sverige.

Vi blev godkända växtpassutfärdare den 13/12-2019 så numer har alla våra växter som skickas växtpass

Nya krav på spårbarhet och växtpass

Den 14 december 2019 träder en ny förordning i kraft om skyddsåtgärder mot växtskadegörare. Förordningen berör även regler kring växtpass. Syftet med förordningen är ett säkrare system mot spridningen av växtskadegörare.
En del av förändringarna innebär att EU ställer krav på:
 ökat ansvar hos branschen för riskbedömning och undersökningar av växter
 nytt och enhetlig format på växtpassen
 möjligheten att spåra växter när de flyttas
 att fler yrkesmässiga aktörer ska registreras
Med de nya reglerna kommer hela EU att tillämpa ett gemensamt växtpassystem. Förordningen ställer också krav på utfärdarens kunskap att undersöka för och upptäcka reglerade växtskadegörare.
Vilka växter omfattas?
Den största nyheten är att alla växter för plantering och vissa fröer nu ska ha växtpass. Kravet omfattar även utsädespotatis, krukväxter, lökar, knölar, sticklingar m.m. Det innebär att reglerna om växtpass berör fler företag än tidigare. Kravet gäller inte företag som endast säljer växter direkt till slutanvändare i fysisk butik. Du som bedriver e-handel måste alltid ha växtpass på alla växtförsändelser, även till slutanvändare.
Spårbarhet för yrkesmässiga aktörer
Du ska spara dokumentation om inköp och försäljning av växter i åtminstone tre år, så du kan identifiera vilka yrkesmässiga aktörer du tagit emot eller skickat växter till. 

Länk till Listor över alla karantänskadegörare och andra reglerade skadegörare: http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/karantanskadegorare/allakarantanskadegorare.4.7b10c0c0158f7bf6b8be774e.html

Gäller EJ de som förekommer normalt i EU teX Trips, Spinn och Bladlus

Så här packar vi:
*Bubbelplast
*Kraftpapper
*Kartong 
Om våra sticklingar
* Alla sticklingar vi säljer är rotade i odlingssubstrat eller rotningskub.
* När ni får hem sticklingarna planteras de direkt i jord.
* Näring tillförs ca varannan vecka, under Mars-Oktober
* Coleus påverkas mycket av ljusförhållanden, så vissa kan vara bleka men med solljus/lysrör kommer färgen att bli fin igen.
* Coleus tycker om att bli sprayade med blomspruta, vi brukar göra detta ca 4ggr/vecka.
* Om ni tycker att växten ser "avklippt" ut i toppen så är det oftast så att vi nypt bort blomman , för att den tar så mycket energi.